Anunț cu privire la selectarea și admiterea candidaților la concurs și desfășurarea etapei a doua a concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii de Stat Hotelul „Zarea”– Proba interviului.

In conformitate cu prevederile pct. 9 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii de Stat Hotelul „Zarea”, aprobat prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 493 din 16.12.2020,  Comisia de selectare a candidaturii la funcția de administrator al Întreprinderii de Stat Hotelul „Zarea” informează că, în termenul stabilit pentru depunerea documentelor de participare la concurs – 02.08.2021, ora 16:00 - au fost depuse 2 (două) dosare.

Ca urmare a examinării dosarelor depuse, pentru etapa a doua a concursului (Interviul) au fost admiși 2 ( doi) candidați.

În conformitate cu prevederile pct. 15 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator Întreprinderii de Stat Hotelul „Zarea”, aprobat prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 493 din 16.12.2020, Consiliul de administrație al Întreprinderii de Stat Hotelul „Zarea” informează că, pentru participare la interviu sunt invitați următorii candidați preselectați:

  • Candidatul nr. 1 – Cocier Argentina
  • Candidatul nr. 2 – Nevmerjițchi Ilie

Desfășurarea etapei a doua a concursului - interviul, se va desfășura în data de 12.08.2021, ora 16:00, pe adresa: mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1, Casa Guvernului.