ANUNȚ

ANUNȚ

pentru ocuparea funcției de Administrator al Întreprinderii de Stat Hotelul „Zarea”

 

Consiliul de administrație al Î.S. Hotelul „Zarea”, în corespundere cu prevederile Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Hotărârea Guvernului nr. 484 din 18 octombrie 2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Statutul întreprinderii de stat și alte acte normative în vigoare, anunță concursul pentru ocuparea funcției de Administrator al Î.S. Hotelul „Zarea”.

Concursul se va desfășura în corespundere cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii de Stat Î.S. Hotelul „Zarea”, aprobat prin Ordinul Directorului general al Agenției Proprietății Publice nr. 493 din 16.12.2020.

Regulamentul poate fi accesat la următoarele pagini web oficiale: www.app.gov.md;

www.hotelzarea.com

 

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este data de 02.08.2021, ora 16:00.

 

Locul depunerii documentelor:

Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de Administrator al Întreprinderii de Stat Hotelul „Zarea”, vor fi depuse la sediul Întreprinderii de Stat Hotelul „Zarea”: mun. Chișinău, str. Anton Pann nr. 4, la Secretarul Consiliului de Administrație.

 

Persoana de contact:

Secretarul Consiliului de Administrație, Valeria Vasilachi, tel. serv. (022) 22-76-25, tel. mob. +373 68908941; e-mail: vasilachi_valeria@mail.ru (actele pot fi depuse în intervalul orelor de lucru: luni - vineri, ora 08:00 -16:00, cu excepția zilelor nelucrătoare (de sărbătoare).

 

Cerințe față de candidați:

Candidatul la funcția de Administrator va întruni următoarele cerințe:

1. cunoaște limba română;

2. deține studii superioare sau echivalentul lor;

3. a activat în funcții de conducere de nivel superior cel puțin 4 ani;

4. cunoaște cel puțin o limbă de circulație internațională;

5. nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

6. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

7. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

8. nu este condamnată, prin hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16-21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

 

Lista actelor necesare pentru participare la concurs:

1. scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Întreprinderii;

2. curriculum vitae (CV);

3. copia buletinului de identitate;

4. copia diplomei de studii;

5. referințe profesionale (nu mai puțin de două);

6. cazierul judiciar;

7. declarația privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de administrator al Întreprinderii, conform anexei nr. 4 la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii de Stat Hotelul „Zarea”;

8. copia certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate.

 

 

Notă:

Copiile actelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

P.S. În cazul survenirii unor modificări ulterioare, participanții vor fi anunțați suplimentar.