Audit situatia finianciara 2021

Întreprinderea de Stat  Hotelul ‚‚ZAREA’’,or.Chisinau str.Anton Pan 4 ,cf.1003600080200 ,  anunță concurs pentru selectarea companiei de audit în vederea efectuării auditului situației financiare a întreprinderii pentru anul 2021.
Termenul-limită de depunere a ofertelor este data de 08 septembrie 2022 .
Ofertele se depun la adresa de email : director@hotelzarea.com (scanate sau semnate electronic) .
Compania de audit va fi disponibilă să efectueze și să finalizeze auditarea în termen de pînă la 60 zile calendaristice după data semnării contractului.
Informații suplimentare la nr. de telefon: 069979795, 061111048