Audit situatia finianciara 2022 și 2023

Întreprinderea de Stat  Hotelul ‚‚ZAREA’’, or.Chișinău, str.Anton Pan 4, cf.1003600080200,  anunță concurs pentru selectarea companiei de audit în vederea efectuării auditului situațiilor financiare a întreprinderii pentru anul 2022 și pentru anul 2023.
Termenul-limită de depunere a ofertelor este data de 20 octombrie 2023.
Ofertele pot fi depuse prin poștă sau la adresa de email: director@hotelzarea.com (scanate /semnate electronic).
Compania de audit va fi disponibilă să efectueze și să finalizeze auditarea în termen de pînă la 60 zile calendaristice după data semnării contractului.
Informații suplimentare la nr. de telefon: 069979795, 061111048